Nền tảng Onfluencer giúp bạn!

  • Kết nối với hàng nghìn thương hiệu/nhãn hàng, chủ động trong lựa chọn chiến dịch bạn yêu thích, phù hợp.
  • Quy trình đơn giản, đầy đủ thông tin
  • Tương tác trực tiếp, triển khai chiến dịch nhanh chóng, hiệu quả

Lợi ích nhận được khi sử dụng Onfluencer

Xây dựng thương hiệu cá nhân, cơ hội nâng cao nguồn thu nhập từ cộng đồng mà bạn đang sở hữu

Tiết kiệm thời gian

Nhanh chóng tiếp cận và lựa chọn giữa hàng trăm chiến dịch

Cộng tác hiệu quả

sáng tạo nội dung hiệu quả trên cơ sở chủ động lựa chọn chiến dịch phù hợp

Gia tăng thu nhập

Tăng thu nhập từ năng lực sáng tạo nội dung & mạng lưới của cá nhân

Ai sử dụng Onfluencer

Trở thành Thành viên của Onfluencer và nâng cao nguồn thu nhập với cách thức đăng ký dễ dàng, thông tin minh bạch, bảo mật cá nhân.

Đăng ký

Đăng ký tài khoản Influencer với tài khoản mạng xã hội của bạn

Tìm kiếm & ứng tuyển

Chọn ứng tuyển chiến dịch bạn ưa thích & thấy phù hợp nhất

Trải nghiệm chiến dịch

Tham gia trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ ngay theo hướng dẫn của Onfluencer

Viết bài đánh giá

Truyền tải cảm nhận của bạn về sản phẩm, dịch vụ với cộng đồng của bạn

20,000+

Influencer

2,000+

nhà quảng cáo

Hàng nghìn

chiến dịch được tạo